Bu İyun ayında EPDM rezin birləşmələrimiz Sinqapur SETSCO sınaqlarından keçdi.

Test üsulu: SS 375 - Metal olmayan məhsulların suyun keyfiyyətinə təsiri ilə əlaqədar olaraq insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş su ilə təmasda istifadəyə yararlılığı.

1) 1-ci hissə: Xüsusiyyət

2) 2-ci hissə: Test üçün nümunələr

3) 2-ci hissə: 2: 1: suyun iy və ləzzəti

4) 2-ci hissə: 3: suyun görünüşü

5) Hissə 2: 4: Su mikroorqanizmlərinin böyüməsi

6) Hissə 2: 5: Xalq sağlamlığı üçün narahat ola biləcək maddələrin çıxarılması

7) Hissə 2: 6: Metalların çıxarılması

8) 3-cü hissə: Yüksək temperatur testləri 


Göndərmə vaxtı: İyun-02-2020