Test Alətləri

Elektron universal sınaq maşını

Shore A Durometer

Nümunələr Tablet Punch Maşın

Kauçuk dayanıqlılığı test edən maşın

Kök olmayan Kürometr

İstilik yaşlanma test otağı

Aşınma maşını

Eksenel və yan tərəfli alət