• A-6 ~Control Units

    A-6 ~ İdarəetmə bölmələri

    Bir idarəetmə qurğusu, boru kəmərinin həddindən artıq hərəkəti nəticəsində yaranan zərərləri minimuma endirmək üçün flanşdən flanşə qədər genişlənmə ortasında yerləşdirilən iki və ya daha çox idarəetmə çubuğu sistemidir. İdarəetmə çubuğu birləşmələri, maksimum icazə verilən genişlənmə və / və ya büzülmə səviyyəsində təyin olunur və genişlənmə birləşməsində hazırlanan statik təzyiq axını udacaqdır. Bu şəkildə istifadə edildikdə, onlar genişlənmə birləşməsinin mümkün arızasını və avadanlıqlara mümkün zərərin minimuma endirilməsini minimuma endirən əlavə təhlükəsizlik amilidir. İdarəetmə bölmələri oynaqları kifayət qədər qoruyacaq, ancaq istifadəçi boru flanşının gücünün qarşılaşacağı ümumi gücə tab gətirmək üçün kifayət olduğundan əmin olmalıdır.