• A-7 ~Rubber Pipe Connector

    A-7 ~ Rezin boru bağlayıcı

    Rezin boru, düz uzunluqlarda və ya müəyyən bir radiusun tələb olunduğu yerlərdə polad və çuqun boru üçün iqtisadi, aşınmaya davamlı bir əvəzdir. B-1 kauçuk boru, filiz, aşındırıcı kimyəvi maddələr, qum və digər aşındırıcı şlamları nəql etmək üçün istifadə edilə bilər.